จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
11

รฟฟท.ช/660027

ประกวดราคาจ้างจัดทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าของผู้โดยสารและสัญลักษณ์อื่นๆด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 ม.ค. 2567
15-01-2024
1900
12

รฟท.ช./660012

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ม.ค. 2567
15-01-2024
1753
13

รฟฟท.ช/660028

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ม.ค. 2567
15-01-2024
1411
14

รฟท.ช./660011

จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณ Rail Road Crossing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค. 2566
12-01-2024
1297
15

รฟฟท.ช./660026

ประกวดราคาจ้างทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2566
02-01-2024
1178
16

รฟฟท.ช./660025

ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2566
28-12-2023
1092
17

รฟฟท.ช./660024

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2566
25-12-2023
1153
18

รฟท.ช.660009

ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ Wifi สำหรับระบบ DTS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธ.ค. 2566
19-12-2023
1180
19

รฟท.ช.660008

จัดหาเครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมัน (Flushing oil) จำนวน ๑ เครื่อง
23 พ.ย. 2566
01-12-2023
1336
20

รฟฟท.ช.660023

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ ด้วยวิธีทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 2566
30-11-2023
1220