จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
91

รฟฟท.ช.64006

ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2422
92

รฟฟท.ช.๖๔๐๐๘

ประกวดราคาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2450
93

รฟฟท.ช/64007

ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2564
9 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2456
94

รฟฟท.ช/64006

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2564
8 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2474
95

รฟฟท.ช.64005

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564
4 ต.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2168
96

รฟฟท.ช./64004

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564
16 ก.ย. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2304
97

รฟฟท.ช./64003

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2565
2 ก.ย. 2564
9 ก.ย. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2283
98

รฟฟท.ช./64002

ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2564
22 มิ.ย. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2159
99

รฟฟท.ช.๖๔๐๐๑

ประกาศชี้แจงการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และการตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2564
8 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2450
100

รฟฟท.ช./64001

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2362