ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 29 เม.ย. 2565
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 29 เม.ย. 2565
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0842241828 ต่อ ติดต่อ อภิสิทธิ์
ไฟล์แนบ