ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จ้างโครงการสานสัมพันธ์ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ แก่ผู้พิการและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 11 มี.ค. 2567
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 11 มี.ค. 2567
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0903329429 ในเวลาราชการ
ไฟล์แนบ