ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ซื้อแผงกั้นสแตนเลส (รั้วยืดหด) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 23 ก.พ. 2567
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 4 มี.ค. 2567
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 024815199 ต่อ 42215 ในเวลาราชการ
ไฟล์แนบ