ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 19 ม.ค. 2567
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 26 ม.ค. 2567
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข สอบถามทาง E-mail : amika.a@srtet.co.th
ไฟล์แนบ