ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จัดหาอะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 4 ม.ค. 2567
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 4 ม.ค. 2567
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 02-481-5199 ต่อ 42218
ไฟล์แนบ