ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2566
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 13 ม.ค. 2566
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0893562962
ไฟล์แนบ