ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 19 ธ.ค. 2565
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 29 ธ.ค. 2565
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 087-404-4640
ไฟล์แนบ