ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.66005
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ได้ตั้งเเต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่ขอรับรายละเอียด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
ราคากลาง 3,491,720.00 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 24-02-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 27-02-2023
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 084-224-1828
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ได้ที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566