ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช.650028
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ -
สถานที่ขอรับรายละเอียด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
ราคากลาง 1,990,884.80 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 23-01-2023
กำหนดเปิดซอง วันที่ 27-12-2022
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-404-4640
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ได้ที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒
ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566