ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ -
เรื่อง ประกาศสอบราคา เรื่อง พัดลมระบายความร้อนเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 52 ตัว โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2014-10-17 - 2014-10-17 ระหว่าง 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด -
ราคากลาง 0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา -
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 542