ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ -
เรื่อง ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2013-09-23 - 2013-09-23 ระหว่าง 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด -
ราคากลาง 0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 23 ก.ย. 2556 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ 23 ก.ย. 2556 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา -
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 542