พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และภัตตาหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ : 11 สิงหาคม 2566

 

            กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน รฟฟท. ร่วมถวายสังฆทานและภัตตาหาร พระสงฆ์ 26 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพ อภิวัฒน์ ห้องสำนักงานใหม่ ประตู 4 ชั้น 2

            ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการส่งเสริม เปิดโอกาสให้พนักงาน รฟฟท. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน