บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันที่ : 03 สิงหาคม 2566

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นาย ศุภกร ยุทธวงษ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า / รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd. (JTT) พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า และแผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในการเยี่ยมชมนี้มีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจตลอดการเยี่ยมชม