พิธีทำบุญถวายสังฆทาน ภัตตาหาร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเข้าพรรษา

วันที่ : 27 กรกฏาคม 2566

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ภัตตาหาร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเข้าพรรษา ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซึ่ง รฟฟท. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน กิจกรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้การทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษายังเป็นการร่วมมือร่วมใจกัน  เปิดโอกาสให้พนักงานได้มาทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล