บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันที่ : 09 มิถุนายน 2566

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ซึ่งในปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 11 (วศร.11)

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในระบบรางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังสถานีตลิ่งชัน เพื่อให้บุคลากรในโครงการได้เรียนรู้ และได้รับความรู้จากประสบการณ์โดยตรง โดยในการเยี่ยมชมนี้มีเจ้าหน้าที่ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละแผนกให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจตลอดการเยี่ยมชม