พิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และโครงการ Town Hall สร้างความสัมพันธ์

วันที่ : 05 มิถุนายน 2566

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป 

เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และโครงการ Town Hall สร้างความสัมพันธ์ 

โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และแนวนโยบายที่กำหนด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ