ระบบงานรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เอกสารคู่มือมาตรฐานในการบริหารงานการเดินรถไฟฟ้าของ รฟฟท.

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

เอกสารคู่มือมาตรฐานในการบริหารงานการเดินรถไฟฟ้าของ รฟฟท. ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยที่ปรึกษาจากเยอรมัน เป็นเอกสารควบคุมภายในหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 24 ฉบับดังนี้

1. OPS_0001 Training Project Glossary
2. OPS_0002 Training Plan (Training Concept)
3. OPS_0003 Operations Organizations Structure
4. OPS_0004 Overview of Training Modules
5. OPS_0005 Operations Strategy
6. OPS_0006 Normal Operations Plan
7. OPS_0007 Examination Methodology
8. OPS_0008 Degrade Operations Plan
9. OPS_0009 Operations Rule Book
10. OPS_0010 Emergency Operations Plan
11. OPS_0011 Depot Operations Plan
12. OPS_0012 Communication Plan
13. OPS_0013 Operations Safety Plan
14. OPS_0014 Operations Security Plan
15. OPS_0015 Operations Procedure Manual for Train Operator
16. OPS_0016 Operations Procedure Manual for OCC Part1 Operations control
17. OPS_0017 Operations Procedure Manual for OCC Part2 Engineering Control
18. OPS_0018 Operations Procedure Manual for Station
19. OPS_0019 Operations Procedure Manual for Signals and Communication
20. OPS_0020 Operations Procedure Manual for Work Permit and TP
21. OPS_0021 Trial Run Plan
22. OPS_0022 Information Storage and Dissemination
23. OPS_0023 Incident Management Manual
24. OPS_0024 Operations Procedure Manual for Baggage Handling System

จำนวนผู้เข้าชม2748คน
วันที่อัพเดท : 01/08/2561

ให้คะแนนบทความ : 2.14 คะแนน