ระบบงานรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ห้องปฏิบัติการประจำสถานี

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

ห้องปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า (SOR) เป็นห้องควบคุมและสังเกตการณ์ ระบบอุปกรณ์ในสถานี รถไฟฟ้า และประสานงานกับศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า (OCC) เกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถ   ภายในห้องปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า จะมี นายสถานี ประจำตลอด 24 ชม. และ มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ในสถานี   บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด จะมีห้องปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า(SOR ) จำนวน  8 แห่ง ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า

จำนวนผู้เข้าชม5933คน
วันที่อัพเดท : 28/04/2559

ให้คะแนนบทความ : 1.85 คะแนน