แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นำเงินจากการประมูลของสูญหายในระบบรถไฟฟ้าบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ นำเงินจากการประมูลของสูญหายในระบบรถไฟฟ้าบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล ตามโครงการ “ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม”

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯได้จัดประมูลของสูญหายภายในระบบรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินการนำเงินรายได้มอบบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล  ตามโครงการ “ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยนำเงินรายได้มอบให้แก่มูลนิธิตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน  4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิพระดาบส จำนวน 90,000 บาท  , มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 90,000 บาท  , มูลนิธิ        ราชประชานุเคราะห์ จำนวน 90,000 บาท และมูลนิธิชัยพัฒนา  จำนวน 90,000 บาท ซึ่งมูลนิธิทั้งหมดเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมป์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้นำเงินจำนวน 10,000 บาท เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเสือใหญ่) และนำเงินจำนวน 10,000 บาทจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก คนชรา ผู้ทุพพลภาพในชุมชนทับแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมจำนวนเงินที่นำบริจาคตามโครงการแล้วทั้งสิ้น 380,000  บาท  และนำเงินจำนวน 90,000 บาท มอบบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนครผ่านกระทรวงคมนาคมในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ก่อนที่ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทฯจะนำเงินส่วนที่เหลือทำกิจกรรมขุดลอกคูคลองเพื่อสาธารณประโยชน์บริเวณคลองทับช้างบน ตามโครงการ “ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม”อีกด้วย

ติดตามข่าวสาร  กิจกรรม  เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต  เรล   ลิงก์  ได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางแอพพลิเคชั่น  Airport  Rail Link ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และทดลองใช้ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ IOS และAndroid หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ ,www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink , Twitter : Airport Rail Link และ Instagram : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม638คน
วันที่อัพเดท : 16/08/2560

ให้คะแนนบทความ : 3.00 คะแนน