แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ถุงผ้า DIY ลดโลกร้อน” ให้แก่มูลนินิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “ถุงผ้า DIY ลดโลกร้อน” ให้แก่มูลนินิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่าหลังจากก่อนหน้านี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) “ถุงผ้า DIY ลดโลกร้อน” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 10 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสันนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ บริษัทได้นำรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจำนวน 120,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิต่อไป โดยมีท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690  หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม482คน
วันที่อัพเดท : 10/05/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน