แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นรถไฟ ฟรี! 13 เมษายน 2562

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการ ฟรี!  ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฟรี! ตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th

www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม825คน
วันที่อัพเดท : 10/04/2562

ให้คะแนนบทความ : 2.67 คะแนน