อบรมปฐมพยาบาล รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วยเหลือผู้โดยสาร

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ทางแผนกฝึกอบรมและพัฒนา จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน” เพิ่มความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตในขั้นต้นได้ถูกวิธี สามารถดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนนำส่งผู้ป่วยต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาลและการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลบาดแผล การห้ามเลือด และการใช้ผ้าพันแผล ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการสำลัก (ผู้ใหญ่ เด็กโต และทารก) อบรมพนักงานทุกระดับ ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดนละ 2 วัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์มีผู้โดยสารเฉลี่ย 52,637 คนต่อวัน (ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2558) และจากสถิติของเหตุการณ์ (Incident Log ) ในสถานีประจำเดือนมิถุนายน 2558 นั้น พบว่ามีผู้โดยสารที่ในเดือนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บ เป็นลม หรือหมดสติเลย และหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานประจำสถานี จะสามารถช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนผู้โดยสารที่ประสบเหตุดังกล่าว ได้รับความปลอดภัยทุกคน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100

ทางบริษัทฯ เห็นว่า ความปลอดภัย ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน เมื่อมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากผู้ได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยกระทันหัน พนักงานจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้ พร้อมคาดหวังว่าการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในครั้งนี้จะสามารถรักษาประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลได้ดีเช่นเดิม และให้พนักงานใหม่มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์จริงต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม745คน
วันที่อัพเดท : 16/08/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน