แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ “ชวนฟังธรรมบรรยาย” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เชิญชวนพนักงานและผู้โดยสารร่วมรับฟัง “ธรรมบรรยาย” โดยพระนักเทศน์ชื่อดังอย่าง “พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและดำรงชีวิตประจำวัน ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรม “ธรรมบรรยาย” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการ “SRTET’s Happy Workplace Module I : Body & Soul” ที่บริษัทได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในที่ทำงานทั้งทางร่างกาย และทางใจให้แก่พนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯขอเชิญชวนผู้โดยสารที่มีความสนใจเข้ารับฟังกิจกรรมดังกล่าวด้วย เนื่องจากจะสามารถนำหลักธรรมที่ได้รับจากการฟังบรรยายไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านแอพพลิเคชั่น Airport Rail Link ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และทดลองใช้ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/PR.ARL , Twitter : Airport Rail Link และ Instagram : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม716คน
วันที่อัพเดท : 16/08/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน