รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส สมหน้ากากอนามัย จัดจุดเจลล้างมือ พร้อมเข้มงวดในการทำความสะอาดขบวนรถมากกว่าสถานการณ์ปกติ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส สมหน้ากากอนามัย จัดจุดเจลล้างมือ พร้อมเข้มงวดในการทำความสะอาดขบวนรถมากกว่าสถานการณ์ปกติ

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จำนวน 1 ราย เป็นชายชาวตะวันออกกลาง เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ขณะนี้ผู้ป่วยอาการโดยรวมดีขึ้น และรับการรักษาอยู่ห้องแยกโรค ทั้งนี้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วย และในขณะนี้มีการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคอย่างสูงสุด โดยประเทศไทยได้มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจจับโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น (ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์จึงมีการประชุมหารือให้มีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS-COV)ขึ้น โดยให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องไวรัสกับพนักงานให้บริการที่ต้องพบกับผู้โดยสารโดยตรง และให้สวมหน้ากากอนามัย และให้ใช้ เจลล้างมือทำความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการเจลล้างมือที่จุดให้บริการ บริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี และหากผู้โดยสารมีอาการป่วยด้านทางเดินหายใจ สามารถขอหน้ากากอนามัยได้ที่เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

อีกทั้งมีการเน้นย้ำให้ทำความสะอาดรถไฟฟ้าทุกขบวนด้วยแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าประมาณ 55,000 ต่อวัน และเข้มงวดเรื่องการทำความสะอาดสถานี ลิฟต์ และบันไดเลื่อน หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องมีการสัมผัสของบุคคลอื่นโดยตรง เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความปลอดภัย และมีความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หากมีข้อสงสัย หรือพบสังเกตุผู้มีอาการทางเดินหายใจ ติดต่อ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร 098 294 7980

จำนวนผู้เข้าชม682คน
วันที่อัพเดท : 16/08/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน