แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อขอรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและงานให้บริการ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อขอรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและงานให้บริการ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า        แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงทั้งหมดในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  ล่าสุดในส่วนการดำเนินงานเพื่อขอรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและงานให้บริการนั้น ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) โดยคณะตรวจติดตามคุณภาพได้ตรวจการดำเนินงานของบริษัทในส่วนงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และงานให้บริการเมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นต้นต่อไป ทั้งนี้คาดว่าบริษัทจะสามารถได้รับการรับรองได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนงานที่วางไว้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม547คน
วันที่อัพเดท : 23/01/2562

ให้คะแนนบทความ : 3.50 คะแนน