ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ และรวบรวมข้อมูลด้านจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ห่วงใยสุขอนามัยชุมชน ตรวจเบาหวานและหัวใจ ปี 2 เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้เข้าพบตัวแทนจากชุมชนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 8 ชุมชน ประกอบด้วย

สถานีรามคำแหง

-  ชุมชนทับแก้ว

-  ชุมชนโรงปูน

-  ชุมชนเพชรพระราม

สถานีหัวหมาก

-  ชุมชนไทรทอง

-  ชุมชนริมคลอง

-  ชุมชนเกาะกลาง

สถานีบ้านทับช้าง

-  ชุมชนทับช้างบน

-  ชุมชนทับช้างล่าง

หลังจากจัดทำโครงการแล้ว ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ห่วงใยสุขอนามัยชุมชน ตรวจเบาหวานและหัวใจ ปี 2 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งทางตัวแทนชุมชนได้แสดงความสนใจนำสมาชิกภายในชุมชนเข้าร่วมโครงการ และกล่าวชื่นชม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของชุมชนต่างๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เนื่องจากประชากรภายในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีรายได้น้อย จึงประสบปัญหาในเรื่องการเดินทางไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเมื่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายได้มาก

หมายเหตุ คลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างการลงพื้นที่ 1 ชุมชน จากการลงพื้นที่ทั้งหมด 8 ชุมชน

ผู้ประชาสัมพันธ์โครงการ นายอาศิส นาคะเกศ รักษาการผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

ผู้แทนชุมชน  นายสุวิทย์ มิดำ ประธานชุมชนทับช้างล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 081-699-7165

จำนวนผู้เข้าชม1294คน
วันที่อัพเดท : 12/06/2562

ให้คะแนนบทความ : 2.50 คะแนน