เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 12.15 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 12.15 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

... กระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “รวมพลัง อาสาสู้โกง” 2562                     จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรสมาชิก เพื่อสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ     ของสังคม ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภัยร้ายของคอร์รัปชัน รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนให้เข้มแข็ง มีพลังมากยิ่งขึ้น

... โดยได้รับเกียติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” และ คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)              ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงวิสัยทัศน์ ซึ้งภายในงานมีกิจกรรมพิเศษและ Special talk สรุปคดีโกง   โดย คุณจั๊ด-ธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าว ช่องONE , เสวนารวมพลังเครือข่าย อาสาสู้โกงโดยเครือข่ายพันธมิตร และเสวนาหัวข้อ “จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง” โดยกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่จากพรรคต่างๆ

... ทั้งนี้ได้มีการร่วมมือรวมพลังอาสาสู้โกง ตามเป้าหมายความมุ่งมั่นในการรวมพลังอาสาสู้โกงจากเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้อง ผลประโยชน์ของประเทศชาติ     ตามบทบาทและบริบทของตนเองที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบและต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม

จำนวนผู้เข้าชม136คน
วันที่อัพเดท : 11/09/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน