/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./600051
เรื่อง :
สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดกระเป๋าประจำตัวช่างซ่อมบำรุงพร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 14 ชุด และกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
05 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
795,200.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
05 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
17 พ.ค. 2560 ระหว่าง 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดกระเป๋าประจำตัวช่างซ่อมบำรุงพร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 14 ชุด และกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
05 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
1057