ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ซ/61066
ชื่อประกาศ TOR :
จัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultasonic จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด :
จัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultasonic จำนวน 2 เครื่อง
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
7,800,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
23 พ.ย. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
04 ธ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1461 ติดต่อ คุณปริชาติ
จำนวนผู้เข้าชม:
965