ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟฟท.ช.62009
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาเช่าอินเตอร์เนตสำหรับไวไฟผู้โดยสาร และอินเตอร์เนตสำหรับระบบโทรศัพท์ One-Number Sevice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
521,584.30 บาท
วันที่ประกาศ :
24 มิ.ย. 2562
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
01 ก.ค. 2562
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1081 ติดต่อ สุรพัชร์
จำนวนผู้เข้าชม:
301