ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
16 พ.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
25 พ.ย. 2563
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ะานี
จำนวนผู้เข้าชม:
529