ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช. 62004
ชื่อประกาศ TOR :
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
8,990,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
03 พ.ค. 2562
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
14 พ.ค. 2562
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๐๘-๕๖๐๐ ต่อ ๑๑๘๒ ในวันและเวลาราชการ สอบถามหรือส่งความเห็นมาได้ที่ Email pro@srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02 308 5600  ต่อ 1182
จำนวนผู้เข้าชม:
291