ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/62009
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ สถานีบ้านทับช้างและสถานีลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
738,300.00 บาท
วันที่ประกาศ :
21 มิ.ย. 2562
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
26 มิ.ย. 2562
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1081 ติดต่อ นายสุรพัชร์ เจริญยิ่ง
จำนวนผู้เข้าชม:
360