ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/63004
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
68,224,800.00 บาท
วันที่ประกาศ :
08 พ.ค. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
09 มิ.ย. 2563
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
5366