ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.63005 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/ธ.ค./2563 - 20/ธ.ค./2563 21/ธ.ค./2563 29
รฟฟท.ช/63004 ซื้อบัตรโดยสาร จำนวน 23,000 ใบ 08/ต.ค./2563 - 25/ต.ค./2563 26/ต.ค./2563 185
รฟท.ช./63015 ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดรางระบายน้ำตามสถานีรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/ต.ค./2563 - 16/ต.ค./2563 19/ต.ค./2563 137
รฟฟท.ช./63003 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 06/ต.ค./2563 - 15/ต.ค./2563 16/ต.ค./2563 235
รฟท.ช/63012 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ก.ย./2563 - 07/ต.ค./2563 08/ต.ค./2563 149
รฟท.ช.63013 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบป้ายแสดงข้อมูลการเดินทาง LED สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.ย./2563 - 02/ต.ค./2563 05/ต.ค./2563 142
รฟท.ช/63011 ประกวดราคาจ้างจ้างแก้ไขซ่อมแซมกระจกปล่องลิฟต์ L4/1 และ L4/2 สถานีมักกะสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ก.ค./2563 - 14/ส.ค./2563 17/ส.ค./2563 290
รฟท.ช/63009 ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/ก.ค./2563 - 13/ก.ค./2563 14/ก.ค./2563 403
รฟฟท.ช.63007 ประกวดราคาจ้างทำการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มิ.ย./2563 - 03/ก.ค./2563 08/ก.ค./2563 361