ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช/63006 ประกวดราคาเช่าวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/เม.ย./2563 - 17/พ.ค./2563 18/พ.ค./2563 196
รฟท.ช.๖๓๐๐๕ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/เม.ย./2563 - 14/พ.ค./2563 15/พ.ค./2563 171
รฟฟท.ช./๖๓๐๐๒ ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 10/เม.ย./2563 - 20/เม.ย./2563 21/เม.ย./2563 233
รฟฟท.ช/63001 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/มี.ค./2563 - 30/มี.ค./2563 31/มี.ค./2563 283
รฟทช.63003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกั้นแนวเขตรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและสถานีราชปรารภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/มี.ค./2563 - 27/มี.ค./2563 30/มี.ค./2563 204
รฟท.ซ.63002 ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และการตรวจชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/มี.ค./2563 - 18/มี.ค./2563 18/มี.ค./2563 242
รฟท.ช/63001 ประกวดราคาซื้อล้อรีดทึบ (Solid Wheel) จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/ก.พ./2563 - 18/ก.พ./2563 19/ก.พ./2563 458
รฟฟท.ช./62010 ประกวดราคาจ้างกีฬาสีภายใน ARL Sport Day 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ธ.ค./2562 - 23/ธ.ค./2562 24/ธ.ค./2562 517
รฟท.ช/62013 ซื้ออะไหล่ระบบ OAIT จำนวน ๑ งาน 14/พ.ย./2562 - 25/พ.ย./2562 26/พ.ย./2562 595