ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างวางแผนและเผยแพร่โฆษณาของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (Red Line) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2564 2
2 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 28/ก.ย./2564 7
3 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.ย./2564 5
4 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 16/ก.ย./2564 3
5 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ก.ย./2564 3
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (Charger) 110 โวลท์ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 27 เครื่อง ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ก.ย./2564 5
7 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี 07/ก.ย./2564 2
8 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน เป็นระยะเวลา ๒๔ วัน 06/ก.ย./2564 7
9 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระยะเวลา ๒๔ วัน 06/ก.ย./2564 5