ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring 11/ม.ค./2565 3
2 ซื้อทางลาดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถเข็นวีลเเชร์ (Portable Wheelchair Ramp) จำนวน ๒๖ ตัว สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 05/ม.ค./2565 4
3 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการรายได้ และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน ๙ รายการ 21/ธ.ค./2564 3
4 จ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ (tie-in) 14/ธ.ค./2564 2
5 จ้างวางแผนและเผยแพร่โฆษณาของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (Red Line) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2564 5
6 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 28/ก.ย./2564 9
7 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.ย./2564 6
8 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ระยะเวลา 24 วัน 16/ก.ย./2564 4
9 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ระยะเวลา 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ก.ย./2564 3