ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศราคากลาง ซื้อ Radial Arm Bush สำหรับอะไหล่กล่องเพลาล้อ (Axle Box) จำนวน ๒๔ ชุด 26/เม.ย./2564 5
2 จ้างงานพิธีทำบุญศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/เม.ย./2564 1
3 จ้างจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มี.ค./2564 7
4 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้โดยสาร (CRM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มี.ค./2564 3
5 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/มี.ค./2564 8
6 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signelling System) ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/ก.พ./2564 7
7 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔ และการตรวจอาชีวอนามัย 26/ม.ค./2564 4
8 ซื้อ Driver Seat # 7384533 จำนวน ๔ ชิ้น 25/ม.ค./2564 7
9 ซื้อชุดรองรับระบบสั่นสะเทือนหลัก (Primary Damper) จำนวน ๒๐ ชุด 21/ม.ค./2564 6