ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 47 รายการ จำนวน 84 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2563 6
2 เช่าระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ 27/เม.ย./2563 7
3 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน 24/เม.ย./2563 6
4 จัดซื้อ แผ่นกรองสำหรับเครื่องปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 20/เม.ย./2563 5
5 ซื้อ Traction Motor Speed Sensor ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๔๐ ชิ้น 20/เม.ย./2563 8
6 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ห้ามล้อรถไฟฟ้า (Brake ConTrol Unit) S/N ๐๗ ๑๒ ๐๒๔ DD จำนวน ๑ ชุด 16/เม.ย./2563 5
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาถอดสลับชุดเกียร์ (Gear box) ใส่เพลา จำนวน 10 ชุด 15/เม.ย./2563 3
8 ประกาศราคากลางจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 02/เม.ย./2563 4
9 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ DCO Handset ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด 20/มี.ค./2563 7