ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/พ.ย./2563 4
2 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Motor) ที่เสียหาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2563 3
3 ประกาศราคากลางจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน 13/พ.ย./2563 1
4 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า S/N N310981-1 จำนวน ๑ ชุด 03/พ.ย./2563 9
5 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบงาน ERP (SAP) ระยะเวลา ๘ เดือน 03/พ.ย./2563 2
6 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT Phase Module) จำนวน ๒ ชุด 03/พ.ย./2563 5
7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน ระยะเวลา ๖ เดือน 15/ต.ค./2563 5
8 ซื้อบัตรโดยสาร จำนวน 23,000 ใบ 08/ต.ค./2563 4
9 ซื้ออะไหล่ Help Point 05/ต.ค./2563 4