สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
สอบราคา
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
วงเงินงบประมาณ :
250,000.00 บาท
ที่เก็บเอกสาร :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
189,999.90 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และมีราคาต่ำสุด
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1
บริษัท คิวซี วิคเตอรี่ จำกัด
212,849.75 บาท
2
บริษัท มาวินเนอร์ จำกัด
240,750.00 บาท
3
บริษัท อินมาด์ จำกัด
216,675.00 บาท
4
บริษัท เอ็นวิส โกลบอล อินเตอร์เทรด จำกัด
250,915.00 บาท
5
บริษัท อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี้ จำกัด
203,300.00 บาท
6
บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด
189,999.90 บาท
จำนวนผู้เข้าชม:
1216