สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างซ่อมแซมกระจกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน จำนวน 1 งาน พิเศษ บริษัทไทยโฮบิชิคอนสตรัคชั่นจำกัด
135
2 ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์ สอบราคา บริษัทครัชออนมีกรุ๊ปจำกัด
บริษัทอุดมงานจำกัด
132
3 ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ สอบราคา บริษัทเอ็นไอบีโกลบอลจำกัด
121
4 ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง สอบราคา บริษัททีจีเอสเอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์คจำกัด
บริษัทยูนิกซ์เดฟจำกัด
141
5 จ้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำในราง T๒๕ และ T๒๖ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ที.พี.สวิทซ์บอร์ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเทคอินสตรูเมนท์
65
6 (ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 49
7 สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดกระเป๋าประจำตัวช่างซ่อมบำรุงพร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 14 ชุด และกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมัลติมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด สอบราคา เมเซอร์โทนิกซ์จำกัด
62
8 จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑๒ เดือน สอบราคา บริษัทดับเบิ้ลยูเอเชียจำกัด
61
9 จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น สอบราคา บริษัทคิวซีวิคเตอรี่จำกัด
บริษัทมาวินเนอร์จำกัด
บริษัทอินมาด์จำกัด
บริษัทเอ็นวิสโกลบอลอินเตอร์เทรดจำกัด
บริษัทอาฟเตอร์เฮาส์ปาร์ตี้จำกัด
บริษัทสกุลไชยพรีเมียมแอนด์แพคจำกัด
50