ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช/64007 ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/พ.ย./2564 - 08/ธ.ค./2564 09/ธ.ค./2564 37
รฟฟท.ช/64006 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/พ.ย./2564 - 07/ธ.ค./2564 08/ธ.ค./2564 77
รฟฟท.ช.64005 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/ก.ย./2564 - 01/ต.ค./2564 04/ต.ค./2564 190
รฟฟท.ช./64004 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ย./2564 - 15/ก.ย./2564 16/ก.ย./2564 684
รฟฟท.ช./64003 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2565 03/ก.ย./2564 - 08/ก.ย./2564 09/ก.ย./2564 250
รฟฟท.ช./64002 ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/มิ.ย./2564 - 21/มิ.ย./2564 22/มิ.ย./2564 248
รฟฟท.ช.๖๔๐๐๑ ประกาศชี้แจงการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และการตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2564 02/ก.พ./2564 - 11/ก.พ./2564 15/ก.พ./2564 213
รฟฟท.ช./64001 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/ก.พ./2564 - 11/ก.พ./2564 15/ก.พ./2564 174
รฟฟท.ช/63011 ประกวดราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเพื่อรองรับการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/ธ.ค./2563 - 06/ม.ค./2564 07/ม.ค./2564 199