ประกาศเชิญชวน

ประกาศเลขที่ รายการ/ชื่อเรื่อง ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช./65003 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ม.ค./2565 - 25/ม.ค./2565 26/ม.ค./2565 76
รฟฟท.ช.650002 ซื้อทางลาดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) จำนวน 26 อัน สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/ม.ค./2565 - 21/ม.ค./2565 24/ม.ค./2565 177
รฟฟท.ช./65001 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ www.srtet.co.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/ม.ค./2565 - 14/ม.ค./2565 17/ม.ค./2565 70
รฟฟท.ช.64007 ยกเลิกประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2564 22/ธ.ค./2564 103
รฟฟท.ช.64009 ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ (Tie-in) ระยะเวลา ๘ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ธ.ค./2564 - 24/ธ.ค./2564 27/ธ.ค./2564 122
รฟฟท.ช.64006 ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ธ.ค./2564 15/ธ.ค./2564 97
รฟฟท.ช.๖๔๐๐๘ ประกวดราคาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ธ.ค./2564 - 22/ธ.ค./2564 23/ธ.ค./2564 132
รฟฟท.ช/64007 ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/พ.ย./2564 - 08/ธ.ค./2564 09/ธ.ค./2564 158
รฟฟท.ช/64006 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/พ.ย./2564 - 07/ธ.ค./2564 08/ธ.ค./2564 189