แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถ และโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เข้าอบรมหลักสูตร Smart Train Driver  จำนวน 40 คน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ทั้งในส่วนของการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า , ระบบการซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการควบคุมรถไฟฟ้า ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถ และโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม335คน
วันที่อัพเดท : 29/03/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน