แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีรถไฟฟ้าตกราง และนำรถไฟฟ้ากลับขึ้นราง

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีรถไฟฟ้าตกราง และนำรถไฟฟ้ากลับขึ้นราง ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562  ณ  ศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการ และให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากเกิดกรณีรถไฟฟ้าตกรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีรถไฟฟ้าตกราง และนำรถไฟฟ้ากลับขึ้นราง ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานศูนย์ควบคุมการเดินรถ ส่วนงานระบบราง และจ่ายกำลังไฟฟ้า , ส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 21 – 22  มีนาคม  2562  ณ  ศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการจัดฝึกซ้อมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆในการแก้ไขเหตุการณ์หากเกิดกรณีรถไฟฟ้าตกรางให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส่งผลให้ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th

www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม313คน
วันที่อัพเดท : 22/03/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน