แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ลิงก์  ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน การซ่อมบำรุง และการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน บริษัทได้ให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบก และทางราง ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ทั้งด้านการซ่อมบำรุง ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ข้อมูลสถิติผู้โดยสาร รวมถึงแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในอนาคต โดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบก และทางรางได้ให้ความสนใจ ในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารบุคลากรและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม214คน
วันที่อัพเดท : 23/05/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน