แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ Rail Asia Expo 2018

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ Rail Asia  Expo 2018 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 2 แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 2 แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ได้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม , สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) , การรถไฟแห่งประเทศไทย , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย , บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) , สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ในการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ Rail Asia  Expo 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  28 – 29 มีนาคม 2561  ณ  บริเวณชั้น 2 แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน โดยภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด "อนาคตระบบรางของอาเซียน" พร้อมด้วยการแสดงนวัตกรรม และสินค้าด้านระบบรางมากมาย

จำนวนผู้เข้าชม301คน
วันที่อัพเดท : 07/03/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน