แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้โดยสาร ในวันเริ่มเปิดให้บริการเวลา 05.30 น.

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ลงพื้นที่ภายในระบบรถไฟฟ้า เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้โดยสาร ในวันเริ่มเปิดให้บริการ 05.30 น.

วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 05.30 น. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ลงพื้นที่ภายในระบบรถไฟฟ้า เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเวลา 05.30 น.  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่บริษัทได้ขยายเวลาเปิดบริการให้เร็วขึ้นจากเดิม 06.00 – 24.00 น. เป็น 05.30 – 24.00 น. โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสังเกตการณ์ปัญหาการใช้บริการของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ จนถึงในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารต่อไปในอนาคต  

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม342คน
วันที่อัพเดท : 02/02/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน