แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำปี 2561 สอดคล้องตามที่กฎหมายกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกำหนด

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตามกฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำปี 2561 หลังจากคณะกรรมการฯชุดเดิมหมดวาระการทำงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ความปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญเสมอมา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ บริษัทจึงได้จัดเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำปี 2561 หลังจากคณะกรรมการฯชุดเดิมหมดวาระการทำงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม265คน
วันที่อัพเดท : 29/01/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน