แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ (Overhaul) 2.4 ล้านกิโลเมตร พร้อมเตรียมดำเนินการปรับเปลี่ยนตู้สัมภาระขบวน Express เป็นตู้โดยสาร รองรับการใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ(Overhaul) ที่ระยะ 2.4 ล้านกิโลเมตร ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล และแผนการซ่อมบำรุงที่เตรียมไว้ โดยเป็นการซ่อมบำรุงก่อนกำหนดเนื่องจากยังไม่มีรถไฟฟ้าขบวนใดใช้งานถึง 2.4 ล้านกิโลเมตร คาดเสร็จสิ้นทั้ง 9 ขบวน เดือนมีนาคม 2561 พร้อมเตรียมดำเนินการปรับเปลี่ยนตู้สัมภาระขบวน Express จำนวน 4 ตู้เป็นตู้โดยสาร ภายหลังได้งบประมาณจากการถไฟแห่งประเทศไทย คาดเสร็จสิ้นต้นปี 2562

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอะไหล่สึกหรอที่ต้องได้รับการเปลี่ยนก่อนบางส่วน (Partial Overhaul) เมื่อปี 2557 ล่าสุดตอนนี้บริษัทกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ (Overhaul) ที่ระยะ 2.4 ล้านกิโลเมตร ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่เตรียมไว้ โดยเป็นการซ่อม บำรุงก่อนกำหนดเนื่องจากยังไม่มีรถไฟฟ้าขบวนใดใช้งานถึง 2.4 ล้านกิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จ และขึ้น ให้บริการเรียบร้อยแล้ว 5 ขบวน เหลืออีก 4 ขบวน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้น จะทำให้มีรถไฟฟ้าพร้อมให้บริการแบบเต็มอัตรา ทำให้สามารถปรับความถี่ของตารางการเดินรถไฟฟ้าจาก 10 นาที เป็น 8.30 นาที แต่ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการเดินรถจะตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารจริงในแต่ละสถานีอยู่ตลอดเวลา และจะทำการเพิ่มขบวนรถเสริมเมื่อจำเป็น ซึ่งจะทำให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าบางช่วงน้อยกว่า 8.30 นาที ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอคอยขบวนรถไฟฟ้าเป็นเวลานาน

นอกจากนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 200 ล้านบาท บริษัทจะดำเนินการปรับเปลี่ยนตู้สัมภาระขบวน Express จำนวน 4 ตู้ เป็นตู้โดยสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม284คน
วันที่อัพเดท : 27/11/2560

ให้คะแนนบทความ : 1.57 คะแนน