แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 พบผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากในด้านความปลอดภัย และการให้บริการ

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า หลังจากนายปิยะ วิโรจน์โภคา รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(3) และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทำสำรวจความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 นั้น ผลสำรวจปรากฏว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากในด้านความปลอดภัย และการให้บริการ ซึ่งทั้ง 2 ด้านถือว่าเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยจากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้โดยสารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ที่ 4.05 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ที่ 3.86 หรือร้อยละ 77.20 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมแผนงานเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก และรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเชื่อว่าด้วยแผนงานที่เตรียมไว้จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม250คน
วันที่อัพเดท : 22/11/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.33 คะแนน