แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบราง ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 พฤศจิกายน 2560 ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน บริษัทได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบราง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบขนส่งทางราง (Rail Transport System) และพัฒนาระบบขนส่งทางรางในอนาคต โดยบริษัทได้จัดเตรียมวิทยากรผู้ชำนาญงานทั้งด้านระบบตู้รถไฟฟ้า และระบบราง  คอยบรรยายและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link   

จำนวนผู้เข้าชม168คน
วันที่อัพเดท : 17/11/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน